Wat doet de sportcommissie?

Leerlingen van De Holm wordt de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan de schooltoernooien binnen de gemeente Leusden. De sportcommissie is hiervoor de “spil in het web”. Organisaties van de toernooien kunnen hun uitnodiging melden bij de sportcommissie. De sportcommissie gaat dan aan de slag. De acties bestaan uit:

  • Inventariseren welke leerlingen willen deelnemen aan het schooltoernooi;
  • Opgeven van de diverse teams of deelnemers aan het schooltoernooi;
  • Communiceren programma van het schooltoernooi;
  • Regelen van begeleiding voor de deelnemende leerlingen.


Ons motto:

'Sportief deelnemen is belangrijker dan winnen' 

 

Naast de schoolsporttoernooien zijn qua communicatie ook de volgende schoolactiviteiten ondergebracht:
– Leusdense Avondvierdaagse
– Koningsspelen
Voor beide activiteiten zijn wel (sub)commissies ingesteld.

Commissieleden

Voor het schooljaar 2022/2023 bestaat de commissie uit de volgende ouders:

  • Marleen Luijer
  • Tomas van den Broeck

Enthousiaste ouders kunnen altijd onderdeel worden van de commissie. Schroom niet om hiervoor contact te leggen met de commissie.

Activiteiten


Basketbal: in de kerstvakantie
Handbal: in de voorjaarsvakantie
Badminton: begin april
Voetbal: in de meivakantie
Korfbal: in juni
Beeball: 2e Pinksterdag

Dit is wel afhankelijk van doorgang toernooi en planning van organisatie. Definitieve toernooidata worden via het Scheepsjournaal en opgaveformulieren die aan de leerlingen worden uitgedeeld aangegeven.

Contact

Sportvragen kunnen worden uitgezet via sportcie@deholm.nl.