De Holm heeft een actieve ouderraad. Elke groep/unit wordt vertegenwoordigd door ouders van kinderen uit die groepen. De ouderraad beheert het geld van de vrijwillige ouderbijdrage. Dit geld wordt onder andere besteed aan verschillende jaarlijks terugkerende evenementen. Voorbeelden zijn: Sint, Kerst, Pasen, de Koningsspelen en de slotavond. De ouders die lid zijn, besluiten gezamenlijk ieder jaar welk evenement zij willen organiseren; zij vormen voor die gelegenheid een eigen commissie. Elke commissie bevat ook een leerkracht. Voor de activiteiten zijn draaiboeken van vorige jaren beschikbaar, maar er is genoeg ruimte voor eigen creativiteit en vernieuwing.

De bijdrage van ouders aan het plezier op school is van grote waarde. Iedere ouder kan meehelpen. Dit kan op verschillende manieren:
- als groepscoördinator
- als incidentele hulpouder
- als lid van de sportcommissie

Sportcommissie

Informatie over de sportcommissie vindt u hier: https://deholm.nl/ouder-en-kind/sportcommissie/

Bestuur

De ouderbijdrage wordt beheerd door de ouderraad: wij zijn Steunstichting de Holm. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester en secretaris. De OR vergadert 5 keer per jaar. Als er een evenement georganiseerd moet worden, bepalen de commissies zelf hoe zij dat regelen. Uiteraard zijn enthousiaste ouders altijd welkom om een commissie te ondersteunen. Overkoepelende beslissingen, zoals bijvoorbeeld over school t-shirts, worden door de hele OR genomen.

Ben je geïnteresseerd in de OR, heb je vragen of ideeën? Deze kun je kwijt per mail: or@deholm.nl

  • De Ouderraad is via e-mail bereikbaar.
  • Voorzitter: Ellen Zomer
  • Penningmeester: Elmira van der Schee
  • Secretaris: Maryse Niekerk
  • Namens het team van De Holm: Daniëlle de Leeuw

Van de vergaderingen worden notulen gemaakt. Wilt u deze notulen voortaan in uw mailbox ontvangen, stuur dan een mailtje naar or@deholm.nl.

Hierbij het jaarverslag van 2021-2022