De Holm heeft een actieve ouderraad, die verschillende, jaarlijks terugkerende evenementen coördineert. Bijvoorbeeld Sint en Kerst, Pasen, de Koningsspelen en de slotavond. De ouders die lid zijn, besluiten gezamenlijk ieder jaar welk evenement zij willen organiseren; zij vormen voor die gelegenheid een eigen commissie. Daarbij baseren ze zich op eerdere ervaringen, maar er is genoeg ruimte voor eigen creativiteit en vernieuwing.

Sportcommissie

De sportcommissie is het onderdeel dat alle sportieve wedstrijden waaraan De Holm als school deelneemt, voor zijn rekening neemt. Zij zijn het aanspreekpunt voor de sportverenigingen in Leusden, coördineren de inschrijvingen, en stellen de teams samen. Uiteraard zijn zij ook vaak als supporter aanwezig.
De schoolpleincommissie denkt mee over de speelmogelijkheden en speeltoestellen op het schoolplein. Denk bijvoorbeeld aan de de belijning die op het plein is aangebracht. De veiligheid is een belangrijk aspect dat zij in het oog houden. De schoolpleincommissie en de sportcommissie zijn geen groepscoördinator, iedere ouder kan zich hiervoor aanmelden.

Bestuur

Dan is er nog het bestuur: de voorzitter, penningmeester en secretaris.
De OR vergadert 5 keer per jaar. Als er een evenement georganiseerd moet worden, bepalen de commissies zelf hoe zij dat regelen. Uiteraard zijn enthousiaste ouders altijd welkom om een commissie te ondersteunen. Overkoepelende beslissingen, zoals bijvoorbeeld over school T-shirts, worden door de hele OR genomen.

Ben je geïnteresseerd in de OR, heb je vragen of ideeën? Deze kun je kwijt per mail: or@deholm.nl

  • De Ouderraad is via e-mail bereikbaar.
  • Voorzitter (en waarnemend penningmeester): Timo Beumer
  • Secretaris: Carin Zuidema
  • Namens het team van De Holm: Daniëlle de Leeuw

Van de vergaderingen worden notulen gemaakt. Wilt u deze notulen voortaan in uw mailbox ontvangen, stuur dan een mailtje naar or@deholm.nl.

Hierbij het jaarverslag van 2020-2021