Elke school heeft een wettelijk voorgeschreven medezeggenschapsraad en bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders en leraren. De directie van de school moet een aantal zaken overleggen met de MR, die hierin adviesrecht of instemmingsrecht heeft. Dit is belangrijk voor het goed functioneren van de school in al haar taken en verplichtingen.

De Holm is onderdeel van de Vereniging voor Protestants-Christelijk Onderwijs (VPCO). Binnen deze vereniging functioneert de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR vervult dezelfde rol als de MR, maar dan op bestuursniveau en voor zover de desbetreffende onderwerpen van gemeenschappelijk belang zijn voor de betrokken scholen. Een leerkracht en een ouderlid van onze school maken deel uit van de GMR.

Deelnemers MR/GMR

Leerkrachtengeleding:

  • Niki Kamerbeek
  • Ilona van Bruggen
  • Hester Butje

Oudergeleding :

GMR:

  • Martijn Lak

Contact

Mocht u ideeën of aandachtspunten hebben die u besproken wilt hebben in de Medezeggenschapsraad, en die passen in de doelstelling die wij ons gesteld hebben,
mail ons dan.

Notulen

Elke school heeft een wettelijk voorgeschreven medezeggenschapsraad en bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders en leraren. De directie van de school moet een aantal zaken overleggen met de MR, die hierin adviesrecht of instemmingsrecht heeft. Dit is belangrijk voor het goed functioneren van de school in al haar taken en verplichtingen.

De Holm is onderdeel van de Vereniging voor Protestants-Christelijk Onderwijs (VPCO). Binnen deze vereniging functioneert de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR vervult dezelfde rol als de MR, maar dan op bestuursniveau en voor zover de desbetreffende onderwerpen van gemeenschappelijk belang zijn voor de betrokken scholen. Een leerkracht en een ouderlid van onze school maken deel uit van de GMR.

Deelnemers MR/GMR

Leerkrachtengeleding:

  • Niki Kamerbeek
  • Ilona van Bruggen
  • Hester Butje

Oudergeleding :

GMR:

  • Martijn Lak

Contact

Mocht u ideeën of aandachtspunten hebben die u besproken wilt hebben in de Medezeggenschapsraad, en die passen in de doelstelling die wij ons gesteld hebben,
mail ons dan.

Notulen