De leerlingenraad is van leerlingen voor leerlingen. De leerlingenraad is er om mee te denken, praten, overleggen over wat er op school en in de klas gebeurt. De raad baseert zich daarbij op ideeën, voorstellen, vragen, moeilijkheden en klachten van alle leerlingen. Daarnaast bepaalt de school (directie, leerkrachten) mede de agenda van de leerlingenraad. De leerlingenraad is een orgaan dat meetelt op De Holm!

De leerlingenraad vergadert 6 x per jaar over verschillende thema’s. Ook denken ze mee over de Paasviering en de Koningsspelen, samen met ouders zitten ze in de commissie. Ook organiseren we een ouderavond om samen met de ouders na te denken over hoe we de lessen op school “actiever” kunnen maken.

 

Image

Leerlingen leerlingenraad

  • Maartje (groep 6)
  • Tygo (groep 7)
  • Kathelijne (groep 7)
  • Stijn (groep 7)
  • Sem (groep 8)
  • Sarah (groep 8)