Leren is belangrijk!

Kinderen leren in onze ogen het meest als ze weten wat ze moeten leren, waarom dat moet en als ze zicht hebben op hun eigen ontwikkeling. Het stellen van doelen vinden wij belangrijk en we helpen kinderen om ook hun eigen doelen te formuleren. Ze krijgen het vertrouwen en de verantwoordelijkheid om op hun eigen wijze te leren, te werken en de doelen te behalen. Wel binnen de kaders die leerkrachten stellen, dat hebben kinderen nodig. 

Instructie is een belangrijk onderdeel van het onderwijsproces bij ons op school. Dit wordt soms aan de basisgroep als geheel gegeven, soms aan een deel van de basisgroep en ook op bepaalde momenten aan groepjes kinderen uit de unit (groepsdoorbrekende instructie). Alle kinderen hebben instructie nodig; het helpt hen hun doelen te behalen en geeft vertrouwen dat ze nieuwe dingen aankunnen. 

Talenten ontplooien!

Wij vinden het belangrijk dat de talenten van kinderen tot uiting kunnen komen en ontwikkeld worden. In ons onderwijsaanbod is dan ook veel ruimte voor bewegend leren, creatieve vakken (ateliers), drama en muziek (groepsvieringen). Daarnaast zijn we een sportieve school met veel aandacht voor gym en gezond gedrag en stimuleren we kinderen om te bewegen door bijvoorbeeld het lopen van de Daily Mile of aan de sporttoernooien in Leusden mee te doen. 

Onze identiteit

Op De Holm willen we er zijn voor kinderen, ouders en voor elkaar als team. We vinden het erg belangrijk dat we oog hebben voor elkaar en leren kinderen om voor elkaar te zorgen, elkaar te helpen en samen met elkaar te leren. We willen kinderen laten merken dat ze waardevol zijn, ‘erbij horen’. We willen ze helpen zichzelf te waarderen, te ontwikkelen en we helpen ze om in verbinding te staan met zichzelf en de wereld om hen heen. Omdat we erin geloven dat iedereen van waarde is!

De Holm is een Protestant Christelijke school die vanuit die levensovertuiging haar onderwijs vorm geeft. Dit betekent dat respect voor elkaar, respect voor en betrokkenheid bij mensen die anders leven of denken, in gesprekken en activiteiten met kinderen veel terug komen. 

Op school besteden we uitgebreid aandacht aan de christelijke feestdagen en doen we mee aan de jaarlijkse scholenkerkdienst in september.