Op de Holm werken we in Units.
Dat betekent dat verschillende groepen intensief met elkaar samenwerken op leerkrachtniveau en op kindniveau. We hebben de school verdeeld in 3 units.

Unit 1

In unit I zitten de kinderen van 4 tot en met 7 jaar, groep 1-2-3. De kinderen beginnen de dag met eigen opdrachten, ze werken dan aan hun leerdoelen. We zien dan dat sommige kinderen oefenen met woordjes lezen, anderen een moeilijke puzzel leggen en weer andere kinderen doen met de juf een tel-oefening. Na “doelentijd” gaan de kinderen met elkaar in de kring om dingen aan elkaar te vertellen en de dag door te nemen. Vanuit de kring gaan de kinderen van groep 3 met de juf aan het werk en krijgen ze instructie. Groep 1-2 wordt dan bij het spelen en werken begeleid door de onderwijsassistent. Gedurende de dag wisselen de leerkracht en onderwijsassistent van groep zodat alle kinderen instructie en ondersteuning krijgen die nodig is. De leerkracht is verantwoordelijk voor het uitwerken van de plannen, de doelen en de instructie, de onderwijsassistent begeleidt bij het verwerken van de instructie.

In unit I leren en spelen de kinderen met hun eigen leeftijdsgroep, maar ook met jongere en oudere kinderen. Zo leren kinderen elkaar helpen, vragen te stellen aan elkaar en kunnen ze ook laagdrempelig meedoen met moeilijkere en/of makkelijkere opdrachten als dat passend is voor hen. Met elkaar vormen de kinderen echt één groep waarbij leren met en zorgen voor elkaar centraal staat.

In unit I is er vrijwel dagelijks aandacht voor “bewegend leren”, zowel binnen als buiten op het plein.

Unit II

Unit II wordt gevormd door de kinderen uit groep 4 en 5. In unit II beginnen de kinderen net als in unit I met “doelentijd” en daarna bespreken ze in de kring het verloop van de dag. En is er aandacht voor het delen van lief en leed, soms in de grote groep, soms in kleine groepjes.

‘s Ochtends werken de kinderen aan de kernvakken zoals lezen, rekenen, spelling e.d. De instructie voor deze vakken krijgen de kinderen wisselend in kleine groepjes of in de grote groep, afhankelijk van het lesdoel. Een aantal momenten in de week is er een extra leerkracht of onderwijsassistent in de unit die de kinderen extra begeleidt of instructie geeft. In de middag werken de kinderen samen aan vakken als wereldoriëntatie, crea, burgerschap, Engels e.d. De kinderen sluiten de dag gezamenlijk af.

Unit III

Unit III is samengesteld uit groep 6, 7 en 8 en werken het grootste deel van de week in hun basisgroep (jaargroep). Iedere basisgroep heeft vaste leerkrachten die instructie geven voor de kernvakken (taal, rekenen, spelling, lezen). In hun basisgroep bespreken de kinderen wat hen bezighoudt, vieren ze verjaardagen en is er aandacht voor de groepsvorming.

Net als in Unit I en II start de dag met “doelentijd” en staan in de ochtend de kernvakken op het programma. Het werken aan de opdrachten doen de kinderen veelal zelfstandig zodat de leerkracht extra instructie kan geven aan kleine groepjes. Op een aantal momenten in de week werken we in deze unit groepsdoorbrekend en komen de overige vakken als wereldoriëntatie, Engels, crea e.d. aan bod. De kinderen krijgen op deze groepsdoorbrekende momenten ook les van andere leerkrachten uit de unit.

In alle units werken de leerkrachten met elkaar samen en ook stemmen we “unit-overstijgend” de lijn in de school goed af. Samen verantwoordelijk voor alle kinderen is ons uitgangspunt!