Op de Holm werken we in Units.
Dat betekent dat verschillende groepen intensief met elkaar samenwerken op leerkrachtniveau en op kindniveau. We hebben de school verdeeld in 3 units.

Unit 1

In unit I zitten de kinderen van 4 tot en met 7 jaar, groep 1-2-3.
Iedere dag werken een leerkracht en een onderwijsassistent samen in deze unit om alle kinderen te begeleiden. De leerkracht is verantwoordelijk voor het uitwerken van de plannen, de doelen en de instructie.

Unit II

Unit II wordt gevormd door de kinderen uit groep 4 en 5. In deze basisgroep zijn bijna dagelijks 2 vaste leerkrachten werkzaam die instructie op verschillende niveaus geven.
‘s Ochtends werken we aan de kernvakken zoals lezen, rekenen, spelling e.d. In de middag werken de kinderen uit de hele unit samen aan vakken als wereldoriëntatie, crea, burgerschap, Engels e.d. De kinderen sluiten de dag gezamenlijk af.

Unit III

Unit III is samengesteld uit groep 6, 7 en 8 en werken 4 ochtenden per week in hun basisgroep (jaargroep).
Net als in Unit II besteden we in de ochtend veel tijd en aandacht aan de kernvakken.
Op woensdag en in de middagen werken we in deze Unit groepsdoorbrekend en komen de overige vakken als wereldoriëntatie, Engels, crea e.d. aan bod.
In deze Unit heeft iedere groep een vaste basisgroep-leerkracht en krijgen de kinderen op de groepsdoorbrekende momenten ook les van andere leerkrachten uit de unit.

Samen verantwoordelijk voor alle kinderen is ons uitgangspunt!

In Unit II en III zijn naast de leerkrachten ook onderwijsondersteuners actief.