Op De Holm hoor je erbij! Ongeacht wat je kunt, wat je weet en wat je doet; we zijn samen één school!

Dit komt tot uiting in ons unit-onderwijs waar kinderen regelmatig samen leren en groepsdoorbrekend aan opdrachten werken. Ook is het werken met maatjesgroepen een mooi voorbeeld van ‘saamhorig’: jong en oud werken, spelen en leren een aantal keer per jaar samen aan allerlei activiteiten en leren elkaar goed kennen. We willen bereiken dat alle kinderen op school aandacht hebben voor elkaar en elkaar kennen zodat niemand buiten de boot valt.

Voor ouders geldt ook dat ze erbij horen, en hoe! De inbreng van ouders is van onschatbare waarde en er zijn veel ouders actief op school. En ouders die minder actief (kunnen) zijn, zijn minstens net zo belangrijk voor onze school. We werken ten slotte samen voor het optimaal ondersteunen van de kinderen. Voor kinderen is het heel belangrijk dat ouders ongeacht wat ze doen, gehoord en gezien worden én een aantal keer per jaar op school zijn.

We organiseren dan ook regelmatig activiteiten waarbij alle ouders welkom zijn. En dan niet alleen om te helpen. Nee, juist ook om onderdeel te zijn van dat wat er gaande is. Dit loopt uiteen van ouderavonden tot slotfeesten. Om zo te ervaren dat wij met elkaar en voor elkaar een hoop kunnen betekenen.