Leesbegeleiding

Leesinterventieprogramma Bouw!
Voor sommige kinderen is leren lezen geen vanzelfsprekendheid. Belangrijk aandachtspunt is dat risicolezers gemotiveerd blijven en geen achterstand oplopen. Zij moeten veel extra oefenen, ook op momenten buiten de groep. We hebben een prachtig leesinterventieprogramma voor kinderen in groep 2, 3 en 4. Het programma heet Bouw! In overleg met de ouders, wordt een plan uitgestippeld om zowel thuis als op school op speelse wijze aan de slag te gaan om de leesvaardigheden te versterken en een leesachterstand te voorkomen.

Rekenbegeleiding

Rekeninterventieprogramma SPRINT.
Wij werken met SPRINT. Wanneer wij zien dat kinderen moeite hebben met het automatiseren van de rekenvaardigheden zetten wij SPRINT in. Kinderen werken 3 a 4 keer in de week 10 minuutjes met korte automatiseringsopdrachten om de basis er goed in te krijgen. Dit programma zetten we vooral in bij leerlingen in de middenbouw/begin van de bovenbouw. De basis van het getalinzicht is belangrijk en willen wij hiermee optimaliseren

Wereld in Getallen (nieuwste versie)

Sinds schooljaar 20-21 werken wij met de nieuwste versie van Wereld in Getallen. Wij werken hierbij deels digitaal en deels op papier. Een methode waarbij duidelijke doelen strategieën worden aangeboden en waarbij kinderen ook leren rekenen aan de hand van de wereld om hen heen.

Taal Actief (nieuwste versie)

Sinds schooljaar 18-19 werken wij met Taal Actief 4. Een methode waarin spelling, werkwoordspelling, begrijpend lezen woordenschat en zinsontleding in zitten. Er is aandacht voor de doorgaande lijn, hoge verwachtingen bij leerlingen, maar vooral het taalinzicht wordt hierbij gestimuleerd.

Nieuwsbegrip

Aan de hand van actuele nieuwsitems werken wij aan onze vaardigheden om begrijpend te leren lezen. Ons doel hierbij is dat leerlingen begrijpend leren lezen door middel van de wereld om hen heen. Zo zijn de lessen ook gekoppeld aan Jeugdjournaal.

Berkellab

Uitdagende opdrachten voor kinderen die sneller door de lesstof heen gaan. Executieve functies staan hierbij centraal, ook de verdieping van onderwerpen. Deze kinderen werken gedurende een project aan een thema en evalueren aan de hand van een thema en evalueren aan het eind van een periode hun bevindingen door middel van een presentatie. Deze presentatie kan zijn aan de klas, schoolgenoten en/of aan ouders. 

Groepsviering

Elke groep heeft ieder jaar een groepsviering. Een soort mini musical voor de gehele school, alle ouders, opa’s en oma’s. Wij vinden het belangrijk dat de creativiteit van de kinderen tot uiting kan komen in een gezamenlijk stuk. De muziek, drama en creatieve lessen worden gebruikt om dit stuk vorm te geven. Talentontwikkeling van de creativiteit staat hierbij voorop. Ook het stukje presenteren, jezelf laten zien, voor een groep staan, trots zijn op jezelf staat hierbij voorop.

Passend onderwijs

Op De Holm sluiten we aan bij de onderwijsbehoeften van elk kind. Dat wat de kinderen nodig hebben, past vaak binnen onze basisondersteuning. Als dit niet binnen de basisondersteuning te realiseren valt, hebben we korte lijnen met Samenwerkingsverband De Eem. We gaan dan samen in gesprek om te kijken wat er mogelijk is qua extra ondersteuning bij ons op school. Zo krijgt elk kind wat hij/zij nodig heeft.